Juridische publicaties, teksten en artikelen
Juridische publicaties, samenvattingen en teksten Juridische boeken

Juridische boeken online bestellen bij BOL.com, de grootste online boekhandel van Nederland.
Juridischepublicaties.nl - Juridische publicaties, samenvattingen van actueel nieuws

JuridischePublicaties.nl - artikelen en nieuws van actuele ontwikkelingen

Welkom bij de JuridischePublicaties.nl

Binnenkort de grootste gratis online databank voor juridisch nieuws.

JuridischePublicaties.nl geeft een samenvatting van beschikbare juridische publicaties op het internet. Wij staan niet in voor de correctheid van informatie op deze site of andere websites. Gebruik van materiaal is op eigen risico. Het raadplegen van een specialist, jurist of advocaat, is altijd belangrijk.

Weet u nog een link of treft u een niet-werkende link aan? Stuur ons een bericht. Klik op het rechtsgebied of maak gebruik van de zoekfunctie.

Online juridische publicaties


11-11-11, de Hoge Raad en 7:11 - Duidelijk, maar onvermijdelijk arbitrair
45% werkende vrouwen heeft discriminatie-ervaring vanwege zwangerschap
?Een Tiroolse politieman of een Tiroolse priv? detective?
AAN DE GODEN OVERGELEVERD
Aanpassing vakantiewetgeving per 1 januari 2012
Aanscherping omschrijving hospitasituatie in gemeente utrecht i.v.m. tegengaan misbruik
Aansprakelijkheid voor gebrekkige medische hulpmiddelen
Aansprakelijkheid voor vertaalfouten
Aansprakelijkheid werkgever ex art. 7:611 BW (vergoeding van zuivere vermogensschade wegens het niet-afsluiten van een adequate (ongevallen)verzekering door werkgever) gedekt onder AVB-polis
Aansprakelijkstelling Staat vanwege bloedbaden in Zuid-Sulawesi in 1947
Aantal gevallen van burnout neemt verder toe
Aanvaarding algemene voorwaarden bij professionele partijen
Actiehuis: een buitenkans
Actievoerders intocht Sinterklaas dienen klacht in
Actievoerders Zwarte Piet is Racisme blij met beslissing OM niet te vervolgen
Actualiteit Nederland (naschrift bij art. Online poker - To bet or not to bet)
advies uitbreiding spreekrecht slachtoffers en nabestaanden
Advocaat-generaal redt Nederlandse grensoverschrijdende octrooipraktijk
Afbouw van subsidies
AFM publiceert leidraad voor aandeelhouders
Afschaffing splitsingsvergunning in de regio Alkmaar
Afzet mkb blijft sterk achter bij het grootbedrijf
Alcoholslotprogramma
Alcoholslotprogramma vanaf 1 december 2011 van start
Alfahulp moet bij ziekte zes weken loon doorbetaald krijgen
Alpro mag term yoghurt niet gebruiken voor sojatoetje
Arbeidsongevallen: controleer uw schadeverzekeringspolis
Arbeidsrecht: Afgeven van relatielijst bij relatiebeding wel/niet verplicht
Arbeidsrecht: Belastingrechter: ZZP-er met ��n opdrachtgever is ondernemer
Aub een gratis Porsche � humor in de rechtszaal
Beantwoording Kamervragen over de uitspraak van een kantonrechter
Beantwoording vragen lid Dikkers over duurzaamheid biokerosine naar aanleiding van rapport milieudefensie
Belangenroeperingen, wel of geen belanghebbende?
Belangrijkste fiscale wijzigingen in 2012
Beloning voor kwaliteit en profilering hoger onderwijs
Benoeming commandant Koninklijke Marechaussee
Beperking van onredelijk hoge incassokosten
Berekeningswijze ontslagvergoeding in wet vastleggen
Bescherming van idee�n en stijl in het auteursrecht
Beslag vuurwapens en verdovende middelen
Besluit in verband met verlaging overdrachtsbelasting
Besluiten co�rdineren in de juiste volgorde
Bestuurdersaansprakelijkheid bij betalingsonwil
Bestuurdersaansprakelijkheid: verscherping bewijsregels bij betalingsonmacht
Bestuursrechters gaan zaken sneller afdoen
Beware the wolf, questions about the Dutch registration patent system
Bewerking Voorzieningenrechter Zwolle 10 januari 2012
Bewijsvergaring in de V.S. voor buitenlandse procedures
Bij belastingaangifte geen potlood en gum meer
Bijzondere mantelzorg
Bouwbesluit 2012 treedt op 1 april 2012 in werking
Bouwterrein en BTW
Brief inzake beperkingen van de vrijheid van meningsuiting
Brochure over mvo voor mkb-accountants
BTW blijft kostenpost voor zorginstellingen
BTW-aspecten inkoopstructuren
Btw-behandeling commissarissen wijzigt per 1 januari 2013
Buitengerechtelijke kosten: controleer uw incassomethodiek en uw algemene voorwaarden
Burgerperspectieven 2011 | 4
Campagne notariaat over bedrijfsvorm
Cao-akkoord bereikt voor grafische bedrijfstak
CBBS NOG STEEDS NIET GOED
Cel ge�ist voor stalken
Celstraffen in West-Brabantse drugszaak
China
CMS report Market abuse across Europe - investigation, compliance and MAD II
Collectieve actie Euribar
Communicatie werkgever en zwangere werknemer kan beter
Crisisvoordeel
Cross Border Patent Litigation in The Netherlands ? The State of Affairs.
CRvB stelt weer vragen aan Europees hof in pensionado-zaken
CVZ sluit zorgverzekeringen af namens onverzekerden
De ?Doctrine of Equivalents? na Warner Jenkins v. Hilton Davis: U.S. Patent Law als inspiratie voor Europa?
De advocaat die overwoog nooit meer een cassatiezaak te doen
De bodemverhuurconstructie is niet paulianeus
De directeur en zijn priv�-aansprakelijkheid
De export van verse groente en fruit is in het eerste kwartaal van 2012 gelijk gebleven
De Flex B.V.
De hoofdactiviteit van betaaldienstverleners
De huur op tijd betaald?
De inbrengperiode breekt weer aan!
De inrichting van pensioenfondsen gaat op de schop: een overzicht
De journalistiek en de sterke arm
De kleine lettertjes
DE MEDISCHE AFZAKKER
De meldplicht voor datalekken in de Telecommunicatiewet
De nieuwe privacyverordening: vol verwachting klopt het hart van privacyland
De Nieuwe vakantiewetgeving per i januari 2012
De OESO Omkopings-Conventie en de Amerikaanse Foreign Corrupt Practices Act
De overheid en het publiek domein van informatie voor wetenschappelijk onderzoek (PDF)
De spin-off theorie uitgesponnen
De Staat moet vakantiedagen werknemers betalen
De tienjaarsregel in het wettelijke schuldsaneringstraject, een regel met uitzonderingen?
De Tolbert-zaak onder de loep: drugsstoornis, opzet en ontoerekenbaarheid.
De toverspreuk van de Centrale Raad van Beroep
De vernietiging van een grensoverschrijdende borgtocht
De zaak over het rijksmonument Droste te Haarlem opnieuw in media
Deskundigenbericht tegenover
Digitaal procederen bij de kantonrechter
Digitale informatie kost het bedrijfsleven 1,1 biljoen dollar
Dit nieuwe octrooi remt innovatie
Doorstart van een onderneming na faillissement op de helling?
Drie aanhoudingen voor illegale tewerkstelling en uitbuiting
Duur van fiscale procedures doorn in het oog Nederlandse ondernemers
Duurzaamheidscriteria voor biomassa in de EU en Nederland
Dwingend recht in het huurrecht
E-hubs, syndication and competition concerns
Een nieuw handhavingsinstrument: de fiscale strafbeschikking
een sprankje Arabische lente in Nederland
EG-verordening inzake rechtsmacht in burgerlijke zaken
Eigenaar, niet zijnde vergunninghouder, belanghebbende bij intrekking bouwvergunning
Eigendomsvoorbehoud en Faillissement
Elektronische handel en intellectuele eigendom
Emissiehandel door wet onnodig duur
�n plus ��n is drie
Energielabel verplicht vanaf 1 januari 2013?
Enkele 'competentie'- en verwijzingsperikelen in eerste aanleg
Erf of tuin, zoek de verschillen
Eurocrisis: een aantal juridische risico�s in kaart gebracht
Europees bankbeslag
Europese Commissie wil strenge aanpak belastingfraude en �ontduiking
Ex-werkneemster overtreedt haar relatiebeding via Twitter
Faillissementsrecht in Vogelvlucht
Fiscale procesvoering en cassatie
Flex-BV: stemrechtloze aandelen of toch certificering van aandelen?
FNV bereid WW-premie bij werknemer te leggen
Fusievrijstelling overdrachtsbelasting verruimd
Gaan jullie samenwonen?
Gaat de arbeidsovereenkomst in rook op?
Geef SV-loon op bij deels zieke
Geen administratiekosten bij verkeersboete
Geen echtscheiding via de notaris
Geen extra huurverhoging voor scheefhuurder per 1 juli 2012
Geen nieuwe Europese arbo-richtlijnen
Geen schending zorgplicht door de werkgever bij enkel ontbreken ongevalrapportage
Geen tewerkstellingsvergunning nodig voor buitenlandse werknemer in kennisindustrie
Geen veroordeling voor Check point
Gelijke monniken, gelijke kappen?
Geluidsopname als bewijs voor een tot stand gekomen overeenkomst
Geluidsproblematiek kinderdagverblijven
GEVAARLIJKE MEDISCHE VAKTERMEN
Gevolgen btw-verhoging voor gemeenten
Gevolgen mislukken Catshuisoverleg voor huizenkopers
Gewapende overval en diefstal door medewerker Marechaussee (KMar). Hof legt vijf jaar celstraf op
GGB: Belastingdienst maakt verboden onderscheid
Grand Gala van het vrije woord
Half jaar cel ge�ist voor stalken burgemeester Rhenen
Handelt een onderaannemer die wanpresteert ook onrechtmatig tegenover de opdrachtgever?
Handhavingsverzoek valt in het water
Heeft u een aanvraag gedaan?
Het belang van Industry Practice bij de uitleg van olie & gascontracten
Het consultatierecht en afstand van recht
Het einde van een arbeidsovereenkomst
Het geheim van de notaris
Het inkomen van de ondernemer bij alimentatie
Het matigen van de concurrentiebedingboete:
Het Olympisch Plan is veel meer dan alleen medailles
Het opslaan en verwerken van persoonsgegevens
Het opstalrecht en erfpachtrecht als instrumenten voor meervoudig gebruik
Het publiceren van gesloten documenten kan gerechtvaardigd zijn
Het verbod op groepsbelediging: een middel erger dan de kwaal
Hof negeert ten onrechte gebruiksvoorwaarden website
Hoge Raad handhaaft veroordeling Bredase overvaller
Hoge Raad oordeelt over regresvorderingen
Hovenring Tijdelijk weer dicht
IE-verdragen en de bescherming van Nederlanders:de ?communis opinio? is aan revisie toe
Ik houd ervan om met mensen te werken
Implementation of the revised Prospectus Directive into Dutch law
Inbraakgevoeligheid geen noodzakelijkheid voor bedrijfswoning
IND moet uitgezette Somalische asielzoeker terughalen uit Tanzania
Inleg levensloopregeling fors gedaald
Inspecteur rekent fitnessabonnement werknemers terecht tot loon
Intellectuele Eigendomsrechten registergoederen?
Intermediary Liability in the E-commerce Directive: So Far, So Good, But It?s Not Enough
Internationale uitputting van IE-rechten: verschillende perspectieven voor de VS en Europa na L?anza v. King en Silhouette v. Hartlauer
Investeringen tennisinstituten gewaarborgd
Invoering Flex BV: is 1 juli nog haalbaar?
Is de aandeelhouder van een grote onderneming gelijk te stellen met een professionele marktpartij in de zin van 6:235 BW?
Is een verklaring van erfrecht altijd nodig?
Is vrijgesteld beleggen iets voor u?
Johan Cruyff Foundation & Van Doorne verlengen partnership
Jonge werknemer wil zelf pensioenfonds kiezen
Journalistieke bronbescherming
Jubilea
Juridische ontwikkelingen in windenergie in Nederland
Juridische tips voor uitglijers
Kabinet schaft emissiehandel stikstofoxiden af
Kamerbrief informatievoorziening over nieuwe commissievoorstellen
Kamervragen van het lid Bashir (SP) over heling van gestolen koper van ProRail
Kamp wil pas deeltijd-WW bij signalen economisch herstel
Kans op betere prestaties i strafrecht keten
Kennelijk onredelijk ontslag
Kind van 7 jaar botst tijdens karten, ouders stellen kartcentrum aansprakelijk
Kleine bedrijven doen na ongeval te weinig aan veiligheid
koerswijziging bij verschoonbare termijnoverschrijding
Korte inleiding Rutte voorafgaand aan de Nieuwspoortlezing
Kortingspercentages van tachtig pensioenfondsen per april 2013
Kritiek op gezinsherenigingsbeleid vluchtelingen
Kroniek Nederlands mededingingsrecht 2011
Kroniek Onteigeningsjurisprudentie 2011
Kroniek Staatssteunrecht 2011
Leden Satudarah in drugslijn
Leegstand kantoren groeit eerste half jaar minder hard
Let goed op alle verplichtingen in een vergunning en maak zonodig bezwaar
Mag de gemeente een hulpmiddel uit de Wmo weigeren als mijn inkomen te hoog is?
Mag een gemeente een (financi�le) voorwaarde verbinden aan het verlenen van een vergunning?
Mag ik even kijken? Een netwerkkwestie van verantwoordelijkheid
Massale claim om heupen
Mediatation bij echtscheding of bij aller hande familierechtproblemen, sneller en beter dan een rechtzaak?
Medisch beroepsgeheim en verschoningsrecht in de gehandicaptenzorg
Medische klachten en uw Rechtsbijstandverzekering
Meeliften op de executie opbrengst bij faillissement
Meer aandacht Hoge Raad voor kerntaken
Memorie van antwoord bij wetsvoorstel vermogenstoets zorgtoeslag
Memorie van antwoord wijziging Wet arbeid vreemdelingen
Mesopotamia arrest: geen blokkeren ontvangst televisie uitzendingen, wel verbod mogelijk van andere activiteiten
Miljoenen mensen raadplegen pensioenoverzicht
Minder belastingvoordeel pensioen vanaf 2014
Minister Kamp kijkt naar terugstorten pensioenpremies
Minister Kamp voelt niks voor WW-premie werknemers
Modellen stamrechtovereenkomst aangepast
Motorrijtuigenbelasting heffen over auto met Duits kenteken mag
Na (echt) scheiding samen eigenaar blijven van het huis? Dat kan met een goed contract!
Naar een uniforme regeling voor vergoeding wachttijd in stads-en streekvervoer? vervoerder bereid u voor!
Nadere memorie van antwoord Wijziging drank- en horecawet
Netwerk Notarissen in de media: door aanhouden crisis steeds vaker erfenis met schulden
Niet bouwen op verontreinigde grond
Niet de motorclub wel de leden
Niet-ontvankelijkheid OM bij minderjarige
Nieuwe regelgeving diensten van algemeen economisch belang
Nieuwe UAV (UAV 2012) definitief vastgesteld
Nieuwe uitleg fiscus over goudenhanddrukstamrechten
Nieuwe wet over huwelijk is een gemiste kans
Nieuwe wet schuldhulpverlening
Nieuwe wetgeving gemeenschap van goederen
NL Doet
Noot bij Rb. Maastricht 18 april 2002 (Kecofa vs Lanc?me)
Noot bij Rb. Zwolle 21 november 2001 (Jelles/Gemeente Zwolle)
Notaris zorgt voor zekerheid in relatie
Obesitas, een reden voor ontslag?
Obvion mocht overeengekomen vaste opslag niet tussentijds verhogen
Octrooieering van business methods en software uitvindingen
Octrooirecht geeft buitenland voorsprong
OM eist zes maal levenslang in liquidatieproces
Onderweg naar morgen
Onderzoeken bij bestemmingsplan taak van de gemeenteraad
Ongehuwd + bankspaarhypotheek = testament
Ongezonde leefstijl reden ontslag
Online beslechting van consumentengeschillen
Online test voor transportbedrijven om zelf veiligheid te inspecteren
Onmiddellijke sluiting van praktijkvoering als tandarts
Ontbinding huurovereenkomst � overlast
Ontbinding overeenkomst � afwikkeling � gebruiksvergoeding
Ontbreken van een schriftelijke koop kan toch tot schadeplichtigheid leiden
Ontslag op staande voet na ontmanteling hennepplantage toegestaan
Ontzegging van de rijbevoegdheid
Op tijd aangifte gedaan? Denk ook aan uw huwelijkse zaken
Open Educational Resources in het Hoger Onderwijs
Openbaar Ministerie mag medische gegevens gebruiken in strafonderzoek
Ouderen die na de AOW-leeftijd meer in deeltijd willen doorwerken, kunnen straks hun AOW-uitkering ook naar beneden bijstellen om extra staatspensioen voor later op te bouwen. De Tweede Kamer heeft dinsdag een voorstel daartoe van VVD-politica Helma Lodde
Overdraagbaarheid van ?alle rechten? ? wetswijziging mogelijk in aantocht.
Overdrachtsbelasting blijft 2%
Overeengekomen verbod op concurrentie en Mededingingswet
Overzicht jurisprudentie exploitatieplannen
PDOs and PGIs: geographical denominations protected by registration
Pensioenadministratie gebrekkig bij fondsen
Pensioenkennis werknemers schiet nog steeds ernstig tekort
Politie verscherpt controle op illegalen
Positie slachtoffer centraal bij landelijke strafrechtdag
Praktijkgroep Banking & Finance
Provider medeverantwoordelijk voor tegenhouden virussen
Recht op dividend
Recht van overpad door verjaring
Rechter maakt ontslag met wederzijds goedvinden ongedaan
Reclamerecht ONLINE - Problemen in theorie en praktijk
Registratieplicht werkgevers voor uitlenen arbeidskrachten in werking
Reparatiewet griffierechten in burgerlijke zaken
Rondtrekkende dadergroepen
RSI
Ruim 100 pensioenfondsen moeten korten
RuneScape
Samenhangende overeenkomsten en de gevolgen voor de mogelijkheden van ontbinding en opschorting
Schade, in de lijn verwachtingen
Schending zorgplicht verzekeraar jegens verzekeringnemer in verband met fiscale gevolgen van een levensverzekeringspolis
Schriftelijke afwijzingen nodig bij beroep op ontbindende voorwaarde voor financiering
schriftelijkheidsvereiste bij koop woonhuis genuanceerd
SCHRIK- EN SHOCKSCHADE
Seminar Nieuwe bouwregels en versnellen van bouwprojecten
Seminar Social media in arbeidsrelaties
Showroommodellen vormen voorraad
Social Media in het arbeidsrecht
Social media: uitspraken in overvloed!
SOCIALE RECHERCHE WERKT NOG NIET GOED
Spreekrecht van slachtoffers in strafzaken
Stand van zaken Nieuwe Westelijke Oeververbinding
Stand van zaken ontwikkeling Omgevingswet
Steeds vaker geldlening van familie en vrienden
Stemmen voor gevorderden
Stijging cao-lonen baart werkgevers zorgen
Stop bugging me! (PDF)
Stornering van automatische incasso na faillissement: gebruik of misbruik van bevoegdheid?
Studiekostenbesteding
Study on the conditions applicable to contracts relating to intellectual property in the European Union (pdf)
Study on the use of conditional access systems for reasons other than the protection of remuneration, to examine the legal and the economic implications within the Internal Market and the need of introducing specific legal protection
Subsidie voor landbouwers die investeren in milieuvriendelijke maatregelen
Tandarts vaak niet open over tarieven
Te laat openbaar maken van de jaarrekening: onbelangrijk verzuim of niet?
Telefonisch ontslag nemen telt ook
Testamentair executeur onder vuur
The United States Supreme Court on the Doctrine of Equivalence in Warner Jenkinson v. Hilton Davis: An Inspiration for Europe?
Tijdelijke regeling voor loonkostensubsidies
Toch ondernemerschap ondanks afhankelijkheid van ��n opdrachtgever
Toespraak minister Spies bij in ontvangst nemen van eerste exemplaar SILA-gedenkboek
Toetreding Kroati� tot Overeenkomst gemeenschappelijk douanevervoer
Toetsingskader vrijwaringsincident (RvA voor de Bouw, 4 november 2010)
Tolk en vertaaldiensten
Tuig duwt voorbijgangers gracht in
Turboliquidatie of toch de formele procedure?
Tweede Kamer akkoord met strengere controle werkgevers bij minumumloon
Tweede Kamer akkoord met verhoging AOW-leeftijd
Uitspraak eigen gebruik bedrijfsruimte, juridisch eigendom en termijn artikel 7:296 lid 2 BW
Uitspraak inzake Po�tin: misleiding bij veilingverkoop?
Uitwerking verhoging maximumsnelheid autosnelwegen in verband met motie over verkeersveiligheid
Uitzetting van vluchteling Abu Kurke Kabeto opgeschort in afwachting van hoger beroep.
Vaak vergeten: Het recht van reclame
Van Doorne breidt ondernemingsrechtpraktijk uit met partnerbenoeming
Vastgoedrecht: Kunnen ATV-dagen als werkbare dagen in aanmerking komen?
Verdachte Tsjechische skimoord onterecht vast?
Verdachte van moord 15-jarig meisje in Den Haag
Vergoeding advocaatkosten bij gewonnen procedure
Verhoging pensioenleeftijd leidt tot hoger ziekteverzuim
Verkoop van een woning
Verkopen op afstand
Verlichting bewijspositie benadeelde whiplash
Vernietiging koopovereenkomst door gemeente wegens strijd met gemeentelijk voorkeursrecht?
Verplicht energieprestatiecertificaat bij overdracht/verhuur van gebouwen?
Verplicht meer werken om alimentatie te betalen
Versobering arbeidsvoorwaarden mag bij dreigend faillissement
Versoepeling tewerkstellingsvergunning voor buitenlandse werknemer
Verzekeringsplicht werkgevers
VN-Mensenrechtencomit� veroordeelt Libi� voor foltering van gevangenen tijdens Benghazi HIV-zaak
Voor en door strafrechtstudenten, nieuwe studievereniging: Criminal Intent
Voorstel bonuswet enkel voor de b�hne
voortgang Betuweroute
Vooruitkijken loont
Voorwaardelijke overdraagbaarheid emissierechten: geen goede gedachte
Vrijwilliger mag aan ANBI teruggeschonken vergoeding als gift aftrekken
Wanneer wordt software een medisch hulpmiddel?
warmte koude opslag in de VvE
WAT BETEKENT IOAW ?
Wat een belangrijk deel van de Nederlandse industrie ooit vreesde lijkt nu werkelijkheid te worden: het in 1995 ingevoerde Nederlandse 6-jaars registratieoctrooi pakt ongekend voordelig uit voor buitenlandse ondernemers en benadeelt daardoor de Nederlands
Weekers stuurt Verkenning loonsomheffing naar Kamer
Weekers: Onbelaste kilometervergoeding niet aangepast
Wegenverkeerswet gewijzigd
Werkgever kan aansprakelijk zijn voor de schade die een ZZP�er lijdt.
Werkgever niet aansprakelijk voor schade roekeloze werknemer
Werkgever ook aansprakelijk voor ZZP-er
Werkgevers en bonden sluiten principeakkoord cao Woondiensten
Werkgevers en werknemers in de zorg stemmen in met nieuwe cao
Werkgevers willen versoepeling ontslagrecht
Werkgeversaansprakelijkheid
Werknemer ontslagen wegens beledigingen op Facebook
Werknemer terecht op staande voet ontslagen wegens mishandeling van chef
Werknemer verkeerd ingeschaald, maar verliest procedure
Werknemers kunnen staat aanspreken vanwege verzuim om Europese vakantiewetgeving over te nemen
Wet aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen
Wet aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen sinds 1 januari 2012
Wet markt en overheid op 1 juli 2012 in werking getreden
Wet omgevingsrecht
Wet versterking bestuur pensioenfondsen,nader rapport en advies RvS
Wet Waardering Onroerende Zaken
Wetsvoorstel biometrie in de vreemdelingenketen
Wetsvoorstel: strengere eisen voor naturalisatie
Wetsvoorstellen inzake personenvennootschappen officieel ingetrokken
Wetswijziging opbouw en opname van vakantiedagen
Wetswijziging voor overdrachtsbelasting CV�s en vastgoedmaatschappen van de baan
Wettelijke indexering van alimentatie
Wijziging huurprijzen bedrijfsruimte in tijden van recessie
Wijziging in bouwkundige constructie monumentenpand bepalend bij recht op aftrek
Wijziging in de vakantiewetgeving maakt andere verlofregristratie noodzakelijk
Wijziging monumentenaftrek per 2012
Wijziging van de wet om erfgenamen tegen schulden te beschermen. Netwerk Notarissen doet onderzoek met Radboud Universiteit
Wijziging waarderingsregel woningen in verband met de erfbelasting/schenkbelasting
Wijziging Wet melding collectief ontslag
Wijziging Wet Melding Collectief Ontslag (WMCO) per 1 maart 2012
Wilt u uw verzorger of therapeut bedanken in uw testament? Let dan op!
Winstuitdeling, je hebt het zo te pakken
Woningruil levert traktatie op
WW en bijstand tijdens crisis en herstel
Zakelijk belang blijft essentieel voor onbelaste lunch
zakelijke automobilist stapt over op leaseauto in lage bijtellingscategorie
Zakelijkheid in de liefde voorkomt verrassingen
Zal de notari�le akte nog lang gelden voor de periodieke?
Zieke werknemer
Zo helpt u uw kind aan een huis in Frankrijk
Zo zijn we niet getrouwd
Zwart op wit

Deze website verkeert momenteel in een beta-versie, maar hopelijk kunt u binnenkort bij onze website terecht voor meer artikelen en publicaties

voorwaarden en auteursrecht Juridischepublicaties.nl
Ons overzicht met juridische publicaties wordt handmatig online verzameld en bestaat uit teksten die op andere websites worden aangeboden. Het gebruik van deze teksten is voor eigen risio. Voor juridische vragen en kwesties is het altijd belangrijk om contact op te nemen met een juridische expert. Voor opmerkingen, tips en meer kunt u contact met ons opnemen.

Deze website wordt mogelijk gemaakt door
De RechtenSite.nl

Deze verzameling publicaties valt onder het auteursrecht en de Databankenwet. De verzameling mag niet gekopieerd worden zonder uitdrukkelijke toestemming van de rechthebbende, De RechtenSite.nl
Advertenties en sponsoring JuridischePublicaties.nl
Uw advertentie op JuridischePublicaties.nl
Deze juridische site wordt steeds meer bezocht ondermeer door juristen en rechtszoekenden. Een banner plaatsen of een advertentie is uiteraard mogelijk. Aarzel daarom niet om geheel vrijblijvend contact met ons op te nemen en te informeren naar alle mogelijkheden.
contactgegevens
Contactgegevens
U kunt via onze contactpagina een bericht sturen met daarin uw vragen, suggesties, tips, aanvullingen, linkruil.

Privacyverklaring